• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Alica Kulihová na Čestnej listine IBBY

Zápis prekladu Alice Kulihovej na Čestnú listinu IBBY

Medzinárodná únia pre detskú knihu (International Board on Books for Young People, skratka IBBY) je medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO so sídlom vo Švajčiarsku. Združuje tvorcov kníh, odborníkov a ľudí, ktorí sú nadšene pracujú na tom, aby sa vytvorilo puto medzi knihami a deťmi a aby sa deťom dostávala kvalitná literatúra.

IBBY v súčasnosti tvorí viac ako sedemdesiat národných sekcií. Na návrh jednotlivých národných sekcií IBBY môžu byť tvorcovia kníh, ktoré vyšli v období medzi dvoma kongresmi, zapísaní na Čestnú listinu IBBY (IBBY Honour List), do roku 1980 nazývanou Čestná listina Hansa Christiana Andersena. Autori pôvodných diel získavajú toto ocenenie od roku 1956, ilustrátori od roku 1974 a prekladatelia od roku 1978.

Zo slovenských autorov sa na tejto listine nachádza mnoho významných tvorcov detskej literatúry, ilustrátorov a prekladateľov. Na listine sú známi slovenskí autori ako napr. Jaroslava Blažková, Klára Jarunková, Rudo Móric, Ľubomír Feldek, Mária Ďuríková, Vincent Šikula, Tomáš Janovic, Milan Rúfus, Daniel Hevier, Dušan Dušek, Peter Glocko, Ján Uličiansky, Ján Milčák, Erich Jakub Groch, Dana Podracká, ilustrátori Jozef Baláž, Alojz Klíma, Vincent Hložník, Ondrej Zimka, Ľuba Končeková-Veselá, Peter Cpin, Peter Kľúčik, Juraj Martiška a aj prekladatelia Miroslav Válek, Perla Bžochová, Jarmila Samcová, Zuzana stanislavová, Hana Ferková, Peter Čačko.

Tohtoročný kongres IBBY sa uskutoční v dňoch 18. – 21. augusta na Novom Zélande v Aucklande. Na čestnú listinu bude okrem iných tvorcov zapísaná za preklad knihy chorvátskeho autora Zvonimira Baloga Často si vymýšľam, že ma bolí škola, aby som nemusel ísť do žalúdka (Vydavateľstvo Perfekt, 2013) Alica Kulihová, odborná asistentka na Katedre slovanských filológií FiFUK v Bratislave. A. Kulihová získala za tento preklad v roku 2013 ocenenie BIBIANY a slovenskej sekcie IBBY za najlepšiu knihu leta.

                                                                         Ladislav Ptáček