• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

ERRATA

ERRATA

Vydavateľstvo Perfekt sa ospravedlňuje všetkým čitateľom knihy Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch (2015), ktorej autorkou je Renáta Matúšková, za nepresnosti. Pod štyrmi fotografiami Ing. Pavla Škublu sú uvedené nesprávne texty.

 

Strana 24

Nesprávny text

Neskororenesančný oltár z kostola v Zborove je z roku 1646.

Správne znenie

Neskororenesančná štuková výzdoba gotickej klenby južnej kaplnky z roku 1622 v Kostole svätej Margity v Zborove

 

Strana 60

Nesprávny text

Renesančné okno v obrazárni Bojnického zámku

Správne znenie

Neogotické okno v kaplnke Bojnického zámku

 

Strana 66

Nesprávny text

Vzácny oltár v kaplnke hradu

Správne znenie

Vzácny oltár sa dnes nachádza v evanjelickom kostole v Necpaloch.

 

Strana 109

Nesprávny text

Paličkovaná čipka z Liptovského Hrádku

Správne znenie

Paličkovaná čipka z múzea v Liptovskom Hrádku

 

 

           

                                                                                                          PERFEKT, a. s.