• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Farebný svet

15. ročník výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby

 

Pred pätnástimi rokmi združenie Korytnačky a ďalší spoluorganizátori vyhlásili prvý ročník dnes už významnej výtvarnej súťaže pre hendikepované deti „Mesiac detskej tvorby“. Na čele poroty od zrodu súťaže stál profesor Karol Ondreička – významný slovenský výtvarník, grafik a ilustrátor. Po jeho úmrtí nesie súťaž jeho meno. Súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Každoročne sa do súťaže zapája okolo 300 škôl a porota, teraz pod vedením profesora Dušana Kállaya, hodnotí asi 5000 prác. Víťazi z celého Slovenska na pozvanie organizátorov navštívia hlavné mesto, aby sa zúčastnili vernisáže svojich prác, prevzali ceny a diplomy a stretli sa s organizátormi.

Do posledného ročníka sa zapojilo 4 500 detí z 298 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každoročne menia. V poslednom ročníku detské talenty kreslili a maľovali obrázky na päť výtvarných tém: Naše Slovenské naj, Anjelsky krásne Vianoce, Štyri ročné obdobia, Moja vysnívaná dovolenka a Paralympizmus očami detí.

Vernisáž výstavy a ocenenie víťazov sa konalo v SPP 12. marca za účasti vyhlasovateľov, víťazov a vzácnych hostí.

Výsledková listina zo zasadnutia poroty zo dňa 23. januára 2014

Téma: Naše Slovenské naj 1. miesto: Dušan Bělunek, 13 rokov, Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov 2. miesto: Diana Rafaelová, Perla Kotlárová, Marek Kotlár, 13, 14 rokov, Spojená škola, Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce 3. miesto: Dominik Figura, 12 rokov, Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany

Téma: Anjelsky krásne Vianoce 1. miesto: Júlia Prieložná, 14 rokov, Detský domov sv. Jozefa Jašíkova 219, Turzovka 2. miesto: Monika Imrichovičová, 15 rokov, Spojená škola, Valova 40, Piešťany 3. miesto: Milka Pauflerová, 8 rokov, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

Téma: Moja vysnívaná dovolenka 1. miesto: Erika Žigová, 13 rokov, Špeciálna základná škola, Nám. republiky 62, Jelšava 2. miesto: Dušan Šintál, 10 rokov, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové 3. miesto: Lenka Tulejová, 14 rokov, Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Téma: Štyri ročné obdobia 1. miesto: Natália Hunková, 15 rokov, Špeciálna základná škola, ul. Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske 2. miesto: Krištof Balala, 10 rokov, Špeciálna základná škola, Palárikova 2758, Čadca 3. miesto: Natália Gončárová, 11 rokov, Spojená škola, Partizánska 2, Poprad

Téma: Paralympizmus očami detí 1. miesto: Nikolas Oláh, 11 rokov, Základná škola, špeciálna trieda I., Lúčna 8, Divín 2. miesto: Štefan Bota, 14 rokov, Základná škola s MŠ, IV. špeciálna trieda, Školská 1575, Hriňová 3. miesto: Jozef Svitek, 9 rokov, Základná škola s MŠ, Babín 37

Cena predsedu poroty: Martin Škamla, 14 rokov, Špeciálna základná škola internátna, Mojmírovská 70, Poľný Kesov

Cena SPP: Eliška Orihelová, 16 rokov, Spojená škola, Valova 40, Piešťany

Cena OZ Korytnačky: Vanesa Faconová, 7 rokov, Špeciálna základná škola internátna, Nevädzova 3, Bratislava