• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Koniec školského roka s Perfektom


Vydavateľstvo Perfekt sa s mesačníkom Fifík zúčastnilo besied v Základnej škole na Žitavskej ulici v Bratislave.
V škole besedovali obľúbení spisovatelia - Beáta Panáková, Mária
Vrkoslavová-Ševčíková, Štefan Nižňanský, historik Jozef Bystrický, prekladatelia Alica Kulihová a Peter Štilicha a dokonca aj  herečka Eva Kristinová.
Deti mali pre besedujúcich hostí pripravené scénky, nádherne vyzdobené triedy i tabule. Tých mladších potešil svojou prítomnosťou aj Fifík. Koniec školského roka ako sa patrí a teraz hor sa na prázdniny
.