• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Literárno-hudobný festival

Po úspešnej spolupráci s vydavateľstvom Perfekt na projekte Tajuplná krajina Rozprávkovo sme sa opäť spoločne stretli 25. júna 2013 pri 1. ročníku Literárno – hudobného festivalu, ktorý sa uskutočnil na ZŠ, Žitavská 1 v Bratislave.

 

Medzi našich žiakov zavítal Dávid Králik, Libuša Friedová, Peter Štilicha a samozrejme vydavateľstvo Perfekt zastúpené Katkou Trgovou.

V priestoroch školy prebiehal maratón besied so všetkými zúčastnenými. Dávid Králik veľmi pútavo a interaktívne predstavil svoju knižku Celkom ako sen, Libuša Friedová zasa upútala našich najmenších žiakov veľmi milou knihou Magdalénka a škriatkovia, no a Peter Štilicha, zať Eugena Suchoňa, šiestakom a siedmakom porozprával zaujímavosti zo života tohto hudobného skladateľa. Porozprávať o tom, ako vzniká časopis a najmä časopis Fifík, tejto úlohy sa zhostila Katka Trgová. Štvrtáci a piataci sa podozvedali veľmi veľa informácií o práci na časopise a aj o ľuďoch, bez ktorých by sa nemohol dostať k nám do škôl, na pulty novinových stánkov a do kníhkupectiev.

Celý deň sa niesol v duchu literatúry a hudby. Naši milí hostia nestačili ani zodpovedať všetky otázky, lebo deti boli zvedavé a všetko ich zaujímalo ohľadom predstavovaných kníh. Po krátkej autogramiáde sme sa rozlúčili plný nových skúseností a zážitkov. Už teraz sa tešíme na 2. ročník Literárno – hudobného festivalu, ktorý plánujeme zrealizovať 24. júna 2014. Ďakujeme vydavateľstvu Perfekt a tešíme sa na ďalšie spoločné úspešné akcie.

 

Mgr. Renáta Matúšková