• Chcete dostávať informácie?

 • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Mesiac detskej tvorby

 Do výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY sa zapojilo takmer 5000 detí

 

Bratislava, 28. novembra 2012 – Výtvarná súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY profesora Karola Ondreičku pozná víťazov. Porota odmenila na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Primaciálnom paláci v Bratislave talentované deti už štrnásty raz. Víťazné práce budú vystavené v Primaciálnom paláci do konca roka.

 

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY sa zapojilo takmer 5 000 detí. Je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti. Súťaž organizuje už 14 rokov detské občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP, Nadáciou SPP, Slovenským paralympijským výborom, Hlavným mestom SR Bratislava a redakciou časopisu Fifík.

 

Aj v tomto ročníku sme hodnotili veľa kvalitných detských kresieb talentovaných výtvarníkov. Už 14 rokov sa aktívne zapájajú školy, deti, učitelia a vychovávatelia do našej obľúbenej súťaže. Nápadité a veselé obrázky nám opäť priblížili detský maľovaný svet plný nadšenia, radosti či tajných vianočných prianí. Do tohto ročníka bolo prihlásených až 4 952 detských prác. Na budúci rok, skúsime toto skvelé číslo ešte prekonať...,“ podelila sa o svoju radosť Zuzana Katrušinová, predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky.

 

Do 14. ročníka výtvarnej súťaže s nádychom Vianoc sa zapojilo celkom 348 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každoročne menia. Tento rok detské talenty kreslili a maľovali obrázky na šesť výtvarných tém: O čom snívam, Vianoce ako z rozprávky, Svadba v ríši zvierat, Moje obľúbené miesto alebo mesto, Maskot na Zimné paralympijské hry v Sochi 2014 a Anjel mojich Vianoc.

 

Súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY nesie meno významného slovenského výtvarníka, profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku, až do roku 2003, kedy podľahol ťažkej chorobe. Počas štrnásťročnej existencie súťaže hodnotila porota takmer 80 000 detských prác, ktoré vytvorili deti pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

 

Zloženie poroty:

prof. Dušan Kállay - predseda poroty, akademický maliar

Zuzana Katrušinová - predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky

Helena Ondreičková - učiteľka výtvarnej výchovy a manželka zosnulého prof. Karola Ondreičku

Mgr. of Art. Miroslav Regitko - výtvarník

Mgr. Ľuboslav Paľo - výtvarník

Mgr. Monika Lacková - zástupkyňa Nadácie SPP

Mgr. Jenka Zemanová- vedúca útvaru komunikácie, SPP

Mgr. Ľubica Oreská - špecialista korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP

PhDr. Ján Riapoš - predseda Slovenského paralympijského výboru

 

Z histórie súťaže:

 

V roku 1998 vyhlásila spoločnosť SPP spolu s občianskym združením Korytnačky a ďalšími spoluorganizátormi 1. ročník výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby. Prvým predsedom súťaže bol akademický maliar, zosnulý profesor Karol Ondreička. Jeho nástupcom sa stal profesor Dušan Kállay, ktorý pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Jeho dielo obletelo takmer celý svet, s nadšením hodnotí práce detí a vyberá tie najkrajšie.

 

Od roku 2004 sa stalo tradíciou, že slovenských paraolympionikov sprevádza do dejiska

paralympijských hier vlastný maskot ich spoločného družstva.

Jeho námet sa už niekoľkokrát zrodil práve v súťaži Mesiac detskej tvorby. 

V 13. ročníku súťaže si Slovenský paralympijský výbor vyberal maskota na Paralympijské

 

 

 

 

v Londýne. Maskot kocúr Tomi pomohol našim paralympionikom vybojovať šesť medailí.

 

Nižšie nájdete Výsledkovú listinu zo súťaže Mesiac detskej tvorby Karola Ondreičku.

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť  Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

 

Združenie Korytnačky, o.z. (www.fifik.sk/zdruzenie-korytnacky) Cieľom Združenia Korytnačky je voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie dôraz na rozvoj pozitívnych etických hodnôt v detskej tvorivosti, robenie dobrých skutkov, výchovy k uplatňovaniu demokratických princípov, k súťaživosti, zvyšovaniu vzdelanosti, k integrácii detí telesne a duševne postihnutých do zdravej detskej populácie. Združenie má vytvorenú základnú ideu v humanizme realizovanú spolu s ďalšími pozitívnymi princípmi v detskom časopise Fifík. Poslaním je aj naučiť deti spolupatričnosti, schopnosti pomáhať slabšiemu. Symbolom Združenia je korytnačka. Dlhoveké, rozvážne a múdre zvieratko, ktoré symbolizuje nadväzovanie na tradície a ktoré dosiahne svoj cieľ aj keď využíva pomalšie tempo. Korytnačka je aj symbolom toho, že do Združenia sa môžu zapojiť i deti, ktoré nezažili úspech v škole alebo v rýchlych športoch, ktoré nestačia držať krok s ostatnými. Cieľom je dať možnosť nájsť uspokojenie i deťom chorým, osamelým a postihnutým. Deti si symbol obľúbili a stotožnili sa s ním.


 

 

 

14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku

 

MESIAC DETSKEJ TVORBY

 

Výsledková listina zo zasadnutia poroty zo dňa 16. novembra 2012

 

Téma: O čom snívam

 

 1. miesto: Tomáš Toráč, 10 rokov

Špeciálna základná škola

Fándlyho 751, Sereď

 

 1. miesto: Michal Demko, 20 rokov

Nešporova 28, Šaľa

 

 1. miesto: Erik Kováč, 10 rokov

Špeciálna základná škola

Za parkom 966/3, Veľký Krtíš

 

Téma: Vianoce ako z rozprávky

 

 1. miesto: Júlia Pačajová, 14 rokov

Špeciálna základná škola

Slnečná 421, Spišský Štiavnik

 

 1. miesto: Anička Minarovičová, 21 rokov

Domov sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

 

 1. miesto: Mariana Šišková, 14 rokov

Špeciálna základná škola

ul. gen. Svobodu 1273/73, Partizánske

 

Téma: Svadba v ríši zvierat

 

 1. miesto: Jana Demeterová, 31 rokov

IZ KOR-GYM, n. o., Hertník

 

 1. miesto: Natálka Rabatinová,10 rokov

Základná škola

Matice slovenskej 13, Prešov

 

 1. miesto: Juraj Kotlár, 13 rokov

Spojená škola

Nová 803, Dobšiná

 

Téma: Moje obľúbené miesto alebo mesto

 

 1. miesto: Eva Rafaelová, 12 rokov

Spojená škola

J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

 

 1. miesto: Ján Bartoš, 16 rokov

Spojená škola

Pod Kalváriou 941, Topoľčany

 

 1. miesto: Zuzana Hrabáriková, 14 rokov

Špeciálna základná škola

Vajanského 93, Modra

 

Téma: Maskot na Zimné paralympijské hry v Sochi 2014

 

 1. miesto: Emanuel Debnár, 7 rokov

Základná škola s materskou školou, Korytárky

 

 1. miesto: Dominika Chochúlová, 11 rokov

Spojená škola – Špeciálna základná škola

Palárikova 2758, Čadca

 

3. miesto: Jakub Berčák, 8 rokov

Spojená škola – Špeciálna základná škola

Palárikova 2758, Čadca

 

Téma: Anjel mojich Vianoc

 

 1. miesto: Simona Danielová, 14 rokov

Špeciálna základná škola

Štúrova 573, Šaštín – Stráže

 

2. miesto: Michaela Filípková, 28 rokov

Domov sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

 

 1. miesto: Erik Richtr, 10 rokov

Špeciálna základná škola

Sokolská 111, Zvolen

 

 

Cena predsedu poroty

 

Marek Halčák, 15 rokov

Základná škola

Matice slovenskej 13, Prešov

 

Cena Nadácie SPP

 

Magdaléna Jiránková, 11 rokov

Špeciálna základná škola

Mudroňova 46, Martin

 

Cena spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 

Richard Rusnák, 27 rokov

IZ KOR-GYM, n. o., Hertník

 

 

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislava

 

Marcela Pačajová, 11 rokov

Špeciálna základná škola

Slnečná 421, Spišský Štiavnik

 

Cena občianskeho združenia Korytnačky

 

Gabko Čambalík, 15 rokov

Spojená škola

Pod Kalváriou 941, Topoľčany

 

Cena časopisu Modrý plameň

 

Hana. Puváková, 8 rokov

Základná škola

Hlavná 239/87

922 10 Trebatice

 

Čestné uznanie

 

Martin Peregrin, 7 rokov

Základná škola

Námestie A. Cabana 36, Komjatice