• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Pamätný list od časopisu QUARK

Pri príležitosti 20. výročia založenia časopisu udelil QUARK Pamätný list vydavateľstvu Perfekt ako poďakovanie za milú a dlhoročnú spoluprácu pri popularizovaní vedy a techniky.
Ďakujeme!