• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Program BIBIANY Február 2018

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

 

Február 2018

 

PROGRAMY

 

  6. 2.              14.00              Autoportrét

  7. 2.              14.00              Autoportrét

  8. 2.              10.00              Stína už sa nebojí

13. 2.              14.00              Autoportrét

14. 2.              14.00              Autoportrét

15. 2.              10.00              Autoportrét

20. 2.              14.00              Autoportrét

21. 2.              14.00              Ako na strašidlá

22. 2.              10.00              Stína už sa nebojí

27. 2.              10.00              Ako sa z divých zvierat stali domáce  

28. 2.              10.00              Ako sa z divých zvierat stali domáce  

 

NEDELE

  4. 2.              16.00              Z 2D do 3D

11. 2.              16.00              Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou

18. 2.              16.00              Autoportrét

25. 2.              16.00              Ako sa z divých zvierat stali domáce  

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

 

Ako sa z divých zvierat stali domáce

Toto sa prihodilo dávno, keď ešte všetky zvieratá boli divé: pes bol divý,

kôň bol divý, krava bola divá, mačka bola divá, ba dokonca aj človek bol divý...“

Účinkuje – M. Kecskésová

(Pre deti od 3 rokov)

  

Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou

Výstava Hu húúú oboznámi deti i ostatných návštevníkov s rôznymi slovenskými poverovými bytosťami a prostredím, v ktorom sa objavovali. Niektorí chronicky známi, iní neznámi a kuriózni obyvatelia lesov, lúk, jazier a hôr vystúpia z histórie a pripomenú sa v novej podobe. Tvorivé dielne s etnologičkou Katarínou Nádaskou.

Autorka - I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

 

Ako na strašidlá

Kreslíme, skladáme, lepíme - workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov - papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.

Autorka - I. Abrahamfyová

(Pre deti od 6 rokov)

 

 

Z 2D do 3D

Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedie slovenský ilustrátor Svetozár Košický.

(Pre deti od 7 rokov)

 

Autoportrét

Priblíži deťom jeden z výtvarných smerov – Kubizmus. Pomocou geometrických tvarov si vyskladajú vlastný portrét.

(Pre deti od 6 rokov)

 

Stína sa UŽ nebojí

Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu a spoznať, že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie. A to, čo nasleduje je radostné

a príjemné ako šálka horúcej čokolády. Krehký zimný príbeh Lani Yamamoto

z vydavateľstva Slniečkovo bude východiskom pre hru a tvorivosť najmenších návštevníkov BIBIANY v sprievode dospelého.

(Pre deti od 18 mesiacov)

 

VÝSTAVY V BIBIANE

 

KINO SPOD VANKÚŠA

Autorská výstavy Petry Štefankovej, ktorá vyštudovala grafický dizajn na VŠVU v Bratislave a filmovú a televíznu grafiku v Prahe. Od roku 2006 žila a tvorila v Londýne a ako jediná Slovenka je členkou britskej Kráľovskej spoločnosti umenia. Väčšina vystavených diel je úplne nová a vznikli v roku 2017. Predstaví niekoľko sérií s rôznymi výtvarnými prístupmi, ktoré korešpondujú s jej štýlovou variabilitou.

Na tejto výstave sa dozviete niečo o tom, aké filmy sa premietajú do snov ilustrátorky.

Termín:  11. 1. - 11. 2. 2018

 

HU HÚÚÚ alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá

Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Michálka a ilustrátora Svetozára Košického: Čerti, bosorky a iné strašidlá je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s hadom - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj  GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV.

Námet, scenár a dramaturgia - I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –

O. Slivka, texty – K. Nádaská

Termín: 20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

 

IZMY A IZBY

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako napr. impresionizmus, expresionizmus, kubizmus alebo surrealizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasovo baletné štúdio, vlastný kubistický portrét v rozbitom zrkadle alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.

Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Broadhurst Petrovická

Termín: 24. 8. 2017 – 11. 2. 2018

 

PODUJATIA mimo BIBIANY

 

Galéria mesta Čadca, Čadca

KRAJINA KOMIKSU

Termín: 13. 2. – 15. 4. 2018

 

Dvorana MK SR, Bratislava

Schody života

Reprezentačná výstava 80 obrazov popredného insitného maliara

zo srbskej Kovačice Jána Bačúra pri príležitosti jeho životného jubilea - 80 rokov.

Ján Bačúr patrí medzi významných nositeľov tradičných vedomostí slovenského

insitného umenia v Srbsku. Autor vo svojej maliarskej tvorbe zobrazuje ľudovú

architektúru svojho rodiska, ľudí venujúcich sa tradičným poľnohospodárskym

prácam, ako aj portrétom týchto ľudí.

Termín: 15. 1. – 31. 1. 2018

 

Salle Venturelli, Genthod, ŽENEVA, Švajčiarsko

Ostrov písmen a obrázkov

Interaktívna výstava ilustrácií ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava. Výstava tiež ponúka deťom možnosť vytvárať si vlastné imaginatívne príbehy inšpirované ilustráciami a výtvarnou inštaláciou originálnych obrázkových a písmenkových kociek. Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne na tému Moja kniha, pripravené sú pre viaceré vekové kategórie detí.

Výstava je pripravená v spolupráci s agentúrou  Sashacrea & Creative Concepts for Children. Partnerom projektu je Stála misia Slovenskej republiky pri OSN Ženeva.

Autor: Saša  Petrovická  - Broadhurst

Termín: 22. 1. - 4. 2. 2018

 

Genthod, ŽENEVA, Švajčiarsko

Ostrov písmen a obrázkov 

Ilustrátori ocenení na BIB 2017,

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017,

Grand Prix BIB 1967 – 2017,

Cena detskej poroty BIB 1993 - 2017

Termín: 22. 1. – 4. 2. 2018

 

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    

Hlbokomorské rozprávky

Termín: 23. 1. – 31. 3. 2018

 

Múzeum mesta TIŠNOV, ČR           

Živé mesto

Termín: 27. 1. - 31. 3. 2018

Kasárne/Kulturpark, Košice

Emócie

Termín: 8. 12. 2017 – 4. 3. 2018

 

Ústredná knižnica, Kodaň, Dánsko

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015

Cena detskej poroty 1993 – 2017

Ocenení dánski ilustrátori na BIB 1967 – 2017

Termín: 11. 12. 2017 – 15. 2. 2018

 

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

V modrobielom lese

Termín: 13. 12. 2017 – 24. 7. 2018

 

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

pondelok - štvrtok:   10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00

piatok:                                   10.00 - 12.00

nedeľa:                      14.00 - 18.00

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.