• Chcete dostávať informácie?

 • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Súťaž o pôvodnú poviedku pre deti 2018

Štatút literárnej súťaže

14. ročník

 

Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK, detským Združením korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA a MK SR vypisujú 14. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom. Mediálny partner: Knižná revue.

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky od 16. 1. 2018 do 30. 04. 2018. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, každú v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov). Poviedky, ktoré presiahnu rozsah budú zo súťaže vyradené.

Poviedky posielajte na adresu Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava v dvoch vytlačených exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word alebo OpenOffice na adresu sekretariat@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Knižná revue do 30. 12. 2018. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie je totožný s názvom víťaznej poviedky. Poviedky uverejnia aj Knižná revue a časopis Fifík.

Diela uverejnené v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 100 € za jeden autorský hárok.

Poviedka, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2018, bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy zo sveta detí.

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, zo spisovateľov, z učiteľov. Odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Následne päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2018.

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. Garant 14. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

 

 • Najťažšie rozhodnutie v živote
 • Miesto, ktorému sa vyhýbam
 • Moja supersila
 • Najväčšia strata
 • Kniha, ktorá zmenila život
 • Keď túžim utiecť...
 • Deti nám dali lekciu
 • Keby mačka alebo pes vedeli rozprávať
 • Život v inej krajine...
 • Svet o 100 rokov
 • Život pred 100 rokmi
 • Chcem byť zvieratko
 • Zmenil som na sebe jednu vec
 • Tajná láska
 • Najškaredšia vec
 • Najkrajšia vec
 • Bol som svedkom...
 • Správna voľba
 • Nesprávna voľba
 • Nemôžeš to vystáť
 • Internet zabíja komunikáciu
 • Prvý dojem
 • Zaľúbiť sa
 • Predsudky
 • Sloboda
 • Ako okúpať psa/mačku
 • Keby steny vedeli rozprávať...
 • Keby stromy vedeli rozprávať...
 • Dieťa, ktoré zmenilo svet
 • Ľubovoľná téma


Vydavateľstvo PERFEKT

 

 

Víťazné poviedky uverejnené v antológiách, ktoré vyšli v edícii Fifíkova knižnica:

Jana Bodnárová: Psy, Poletíme za dúhou I., rok 2005 – 1. ročník

Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič, Poletíme za dúhou II., rok 2006 – 2. ročník

 

Od roku 2007 antológia nesie názov víťaznej poviedky:

Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve, rok 2007 – 3.ročník

Gabriela Futová: Trapoška, rok 2008 – 4. ročník

Maroš Andrejčík: Izba snov, rok 2009 – 5. ročník

Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky, rok 2010 – 6. ročník

Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!, rok 2011 – 7. ročník

Katarína Švecová: Ako si vychovať brata, rok 2012 – 8. ročník

Viera Babaríková: Skejťácke tenisky, rok 2013 – 9. ročník

Katarína Mikolášová: Ovečky v čerešňovom sade – 10. ročník

Marta Hlušíková: My nie sme žiadne céčka – 11. ročník

Gabriela Magalová: Srdce šachovej dámy – 12. ročník

Elena Eleková: Keď budem mať pubertu – 13. ročník