• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Tajuplná krajina Rozprávkovo

Počas mesiaca knihy sme spolu so základnou školou Žitavská zorganizovali besedu so známymi i začínajúcimi spisovateľmi Tomášom Janovicom, Petrou Nagyovoy-Džerengovou, Martou Šurinovou a Natáliou Gálisovou. Pozvanie prijal aj obľúbený ilustrátor Miroslav Regitko. Triedy sa premenili na známe rozprávky a pripravili si predstavenie zo svojich milých knižiek. Podujatie sa pretiahlo až do večera a všetci odchádzali plní zážitkov a spokojnosti.

 

Tajuplná krajina „Rozprávkovo“

 

Kde bolo, tam bolo, na Žitavskej ulici vo Vrakuni stála jedna základná škola, v ktorej prebývali nielen šikovní a usilovní žiaci, ale aj ich starostliví a láskaví učitelia. Asi takto by sa mohla začínať naša školská rozprávka.

Rozprávka skutočne ožila v krajine Rozprávkovo 28. 2. 2013. Každá trieda školy sa premenila na „živú knihu“, v ktorej ožil Robinson Crusoe a jeho verný priateľ Piatok, Sherlock Holmes, z Rokfortu prišiel Harry Potter aj so svojimi priateľmi, nechýbali ani Traja pátrači, Pipi Dlhá Pančucha, Danka a Janka, Bračekovia mravčekovia s kamarátkami Lienkami, z police prišli opice od Kristy Bendovej a veľa, veľa ďalších rozprávkových postáv. Stretnúť ste mohli aj Smelého Zajka s celou svojou rodinou, Maťka a Kubka, postavy zo zázračnej Krajinky s koníkom... Škola bola v tento deň jednoducho veľká rozprávková kniha.

Každá kniha má však svojho autora alebo autorku, ako aj ilustrátora alebo ilustrátorku a vydavateľstvo, ktoré je zodpovedné za jej cestu až k samotnému čitateľovi. A tak žiakov školy v tento deň čakalo jedno veľké prekvapenie. Do krajiny Rozprávkovo zavítali známi spisovatelia a spisovateľky ako Tomáš Janovic, Marta Šurinová, Natália Galisová, Petra Nagyová - Džerengová, Miro Regitko a Katka Trgová z vydavateľstva PERFEKT, ktoré nám pomohlo túto úžasnú besedu zorganizovať.

Akoby to bolo v krajine rozprávok, keby sa tam nediali žiadne čáry - máry. Poobede sa v školskom klube detí stretlo toľko malých spisovateľov, ktorí tvorili vlastné rozprávky, že ani na celom svete ich toľko nie je. Písali, písali až sa im pomaly atrament rozpíjal. A nielen písali, ale aj na večer a večer v škole plnili všakovaké čitateľské začarované úlohy. Na záver dňa si všetky rozprávkové postavičky v telocvični aj zatancovali. Príjemne unavení sa presunuli do svojich tried, kde sa uložili na spánok, aby mohli počúvať rozprávky, ktoré im cez školský rozhlas pripravili ich pani učiteľky. Čitateľský maratón pokračoval až do neskorých nočných hodín. Žiaci pozorne počúvali. Vôbec im nevadili tenké karimatky a spacáky, ktoré pokojne vymenili za pohodlné postele a mäkučké periny. Túto noc zaspávali plný zážitkov a nových vedomostí.

Týmto megaprojektom sme podnietili záujem žiakov o čítanie, ich stimuláciu k tvorivosti, k prezentácii vlastného názoru a opäť sme sa zaujímavou formou učili pre život.

Na záver zrnko múdrosti:

Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“ (Seneca)

 

Mgr. Renáta Matúšková,

ZŠ Žitavská 1, BA