• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Združenie Korytnačky

Kto sú Korytnačky...

Cieľom Združenia Korytnačky je voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie dôraz na rozvoj pozitívnych etických hodnôt v detskej tvorivosti, robenie dobrých skutkov, výchovy k uplatňovaniu demokratických princípov, k súťaživosti, zvyšovaniu vzdelanosti, k integrácii detí telesne a duševne postihnutých do zdravej detskej populácie. Združenie má vytvorenú základnú ideu v humanizme realizovanú spolu s ďalšími pozitívnymi princípmi v detskom časopise Fifík. Združenie vďaka možnosti bezplatne využívať priestor najčítanejšieho detského časopisu na Slovensku má možnosť prezentovať svoju činnosť veľkej časti detskej populácie. Prostredníctvom Fifíka zadáva úlohy, informuje o podujatiach, ktoré Združenie pripravuje pre postihnuté deti z celého Slovenska a o ďalších akciách a ich priebehu a výsledkoch. Mesačník Fifík je organizačnou a ideovou bázou, ktorá združuje všetkých členov združenia. Raz mesačne poskytuje zadarmo pol strany pre aktivity Združenia.

Poslaním je aj naučiť deti spolupatričnosti, schopnosti pomáhať slabšiemu. Pri práci s deťmi sa združenie vyhýba formalizmu, čo sa dlhodobo ukázalo ako veľmi dôležité.
Symbolom Združenia je korytnačka. Dlhoveké, rozvážne a múdre zvieratko, ktoré symbolizuje nadväzovanie na tradície a ktoré dosiahne svoj cieľ aj keď využíva pomalšie tempo.

Symbol vznikol ako protiváha agresívnym vzorom, ktoré už v čase zakladania Združenia deformovali detskú dušu cez televízne obrazovky a médiá. Korytnačka je aj symbolom toho, že do Združenia sa môžu zapojiť i deti, ktoré nezažili úspech v škole alebo v rýchlych športoch, ktoré nestačia držať krok s ostatnými. Cieľom je dať možnosť nájsť uspokojenie i deťom chorým, osamelým a postihnutým. Deti si symbol obľúbili a stotožnili sa s ním.

Členovia Združenia Korytnačky neplatia členské príspevky, vzhľadom k tomu, že ide o deti zo sociálne slabších rodín a vysoké percento členov sú deti telesne a duševne postihnuté.

 

SPP odmenil víťazov 17. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby

 

Takmer 4 200 detí sa zapojilo do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Porota vyhlásila víťazov nádherných detských výtvarných prác v spoločnosti SPP. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP a Slovenským paralympijským výborom.

 

Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti.

 

„Už 17 rokov farebnosti, hravosti, osudov, dnes už dospelých prvých víťazov skrýva výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Beriem to ako dar. Dar a privilégium robiť dobro a posúvať ho z núdzovej stoličky do prvej triedy. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú toto dobro šíriť a vyjadrujem vďaku školám a všetkým zariadeniam za ich priazeň.“ povedala k poslednému ročníku Zuzana Katrušinová, predsedníčka združenia Korytnačky. 

 

Do súťaže sa zapojilo 272 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každý rok menia. V 17. ročníku mladí výtvarníci maľovali obrázky na päť výtvarných tém: Obľúbená rozprávka, Poďme do ríše zvierat, Môj najlepší priateľ, Návrh na známku – 160 rokov plynárenstva, Paralympionici očami detí.

 

Obľúbená súťaž nesie meno významného slovenského výtvarníka, profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku až do roku 2003. Počas šestnásťročnej  existencie súťaže hodnotila porota takmer 92 000 detských prác, ktoré vytvorili deti pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

 

Zloženie poroty:

prof. Dušan Kállay - predseda poroty, akademický maliar

Mgr. Helena Ondreičková - učiteľka výtvarnej výchovy

Mgr. Zuzana Katrušinová -  predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky

Mgr. of Art. Miroslav Regitko - výtvarník

Mgr. Ľuboslav Paľo - výtvarník

Mgr. Ľubica Oreská - špecialista korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP