• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Záhadná vražda v Zelenej oranžérii v Knižnej revue a uvedenie do života

V 14. - 15. čísle Knižnej revue vyšiel článok ku knižke Záhadná vražda v Zelenej oranžérii:

Záhadnú vraždu v Zelenej oranžérii

možno bez pochýb zaradiť do komickej literatúry. Z pestrého vejára humoru uplatňuje skôr tie ostrejšie druhy a autor si zjavne od začiatku dal záležať na vybrusovaní ich ostria! Mimochodom: autor. Jeho identita je neznáma, preto som sa obrátil priamo na riaditeľa vydavateľstva Perfekt Eduarda Drobného, či by sa k tomu nechcel vyjadriť. Jeho vyjadrenie nájdete v sivom doplnku k tejto recenzii. Ak ste si ho prečítali, potom po odhalení danej záhady sa môžeme venovať odhaľovaniu záhad textu. Kniha je navonok komponovaná ako detektívka a ako bestseller. Na detektívku odkazuje chytľavo zvolený názov a na bestseller výrazná obálka - vzadu aj s odporúčaniami celebrít, ako sme v podobných prípadoch zvyknutí. Potiaľto ešte všetko vyzerá naozaj, no pochybnosť začne ďobať pri menách celebrít; je tu Twain, Obama, Putin… A potom na úvodných stranách predstavenie hlavných aktérov ilustráciami Miroslava Regitka a portrétnymi glosičkami majstra Edwardsa, napríklad: „Doktorka Makovická, ktorá chce všetko, čo dosiahne.“ Na takýto postup v priblížení postáv sme zasa zvyknutí z literatúry pre tínedžerov, takže bystrý dospelý čitateľ zrejme od tohto bodu zacíti fingovačku a obráti svoje vnímanie z naozaj na akože. Akože – preto, lebo nejde o detektívku, ale o paródiu až travestiu a nielen detektívky, ale aj seriálov a komerčných filmových žánrov; a preto, lebo nejde o chrumkavo-nadbiehavý bestseller, ale o satirickú prózu s prvkami irónie i grotesky namierenú na súčasnú spoločnosť a jej „poriadok“. Zelená oranžéria je nemocnica na Slovensku s postavami, ktoré sú karikatúrami typov (primár, riaditeľ atď.), aké stretávame v skutočnosti, no najlepšie je, že autor ráta s našou spätnou väzbou a konfrontačným uvedomením, že aj tie, ktoré stretávame v skutočnosti, sú už karikatúrami tých, ktoré by sme mali stretávať v normálnej spoločnosti. Týmto zdvojením sa karikujúca hyperbola stáva realitou, čo je, keď sa tak zamyslíme, strašné(!!!). Žijeme v pokrútenej hyperbole a ani sme si to pri dnešnej rýchlosti nestihli všimnúť – našťastie, je tu ostrozraký Edwards, ktorý nám ponúka novú šancu na sebareflexiu i reflexiu spoločnosti. Odkaz knižky, kde aj záhadná vražda sa stáva takou záhadnou, že v deji sa stane aj nestane, je jasný: ľudia, nebdime, zobuďme sa!

 

 

R. Radwards

 

Eduard Drobný:

Väčšinu televíznych programov tvoria seriály. Sú vyrobené podľa ľahko čitateľnej, ale dokonale prepracovanej technológie. Nepoznajú žiadne hranice a sú vražednou zbraňou etiky, morálky a slušnosti. Podobne sa správajú aj mocnosti, tie verejným porušovaním elementárnych princípov ekológie výmenou za zisk, ohrozujú našu fyzickú podstatu. Oranžéria vznikla zo snahy reagovať na tieto fakty, a naznačiť, že aj bez klasických nástrojov seriálov – veľkokapacitného sexu a bezhraničného násilia – možno vytvoriť text, ktorý síce nemá ambíciu stať sa bestsellerom, ale ukáže, že to možno ide aj trochu inak. Nuž a pretože v našej literatúre absentuje humor, irónia a nadsázka, siahol som práve po týchto prvkoch. A meno? Vytvorením takéhoto textu autor odhaľuje svoje vnútro, lebo prezentuje vlastné názory a postoje. Pseudonym nie je snahou schovať sa. Vyše 40 rokov píšem každý mesiac redakčný príhovor, predtým do časopisu Elektrón a teraz do Quarku, pod ktorý sa podpisujem a nedávam si obrúsok pred ústa ani pri kontroverzných témach. Napokon tým, že v Oranžérii sú naše reálie, je to zjavné. Ide skôr trochu o recesiu. A chcem vylúčiť priamu súvislosť riaditeľ vydavateľstva – autor!