• Chcete dostávať informácie?

  • Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.

Novoveké Slovensko

< Späť
Vydavateľstvo perfekt Rok vydania: 2017Formát: 165x240Rozsah: 288Kategória: História – Slovensko

Novoveké Slovensko

Matúš Kučera

Špeciálna cena: 9.70 € Cena v kníhkupectvách: 13.90 €

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Univerzitný profesor PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči v roku 1526 až po vystúpenie slovenskej revolučnej mládeže v Slovenskej revolúcii v rokoch 1848 – 1849. Často rozporuplný chod dejín približuje príťažlivým jazykom, konkrétnymi príkladmi a obrazovým materiálom. Text plynule nadväzuje na knihu Stredoveké Slovensko z pera toho istého autora.

O profesorovi Matúšovi Kučerovi je všeobecne známe, že patrí medzi našich najvýznamnejších historikov. Je vynikajúci autor literatúry faktu v oblasti slovenských dejín. Dokázal to veľakrát v početných publikáciách a dokazuje to aj v tejto knihe. Ide o mimoriadne cennú schopnosť, ktorú nemá vo svojej výbave väčšina profesionálov – historikov. Vyžaduje si to nielen dlhodobé štúdium a podrobné poznanie historických javov a procesov, ale je to zároveň vlastnosť – dar slova a myšlienky tak „kučerovsky“ nenapodobniteľná. Je v tom obsiahnuté nielen poznanie dejinného vývinu, ale najmä skúsenosť interpretácie historických faktov, pre ktorú spravidla má dobré predpoklady práve vysokoškolský učiteľ. Jozef Baďurík, profesor histórie na UK v Bratislave

Počet kusov
Pridať do koša