18. ročník súťaže o pôvodnú poviedku a 4. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom

13.06.2022, Novinky, Zaujímavosti

Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA vypisujú 18. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom a 4. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom.

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky alebo básne od 13. 06. 2022 do 15. 09. 2022Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, resp. päť básní (autor sa môže zúčastniť súťaže s poviedkami aj básňami). Každá z poviedok by mala byť v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov). Poviedky, ktoré presiahnu rozsah budú zo súťaže vyradené. Básne by mali mať rozsah minimálne 10 veršov a maximálne 100 veršov. Básnická forma nie je obmedzená  – autori môžu použiť viazaný i voľný verš.

Poviedky alebo básne posielajte v elektronickej verzii (s predmetom správy: Poviedková súťaž 2022) v programe Word alebo OpenOffice na adresu acighardova@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk do 31. 12. 2022. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie je totožný s názvom víťaznej poviedky alebo básne. Vybrané texty uverejní aj časopis Fifík. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom.

Poviedky uverejnené v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 120 € za jeden autorský hárok.

Básne uverejnené v knihe budú honorované osobitne, vzhľadom na to, že pri 100 € na jeden autorský honorar bol honorar v sume okolo 3 €. Na základe toho sa vyhlasovatelia rozhodli básne honorovať jednotne sumou 15 €/báseň.

Poviedka a báseň, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2022 bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy zo sveta detí. V prípade básnickej tvorby sa organizátori pokúšajú posilniť a iniciovať záujem o tvorbu dlhších básnických textov určených detskému čitateľovi. Zároveň chcú prispieť k rozšíreniu diapazónu poetických textov vhodných na prezentáciu na recitačných súťažiach.

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok a dvadsiatich básní zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, zo spisovateľov, z učiteľov. Odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Následne päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku či báseň, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2022.

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. Garant 18. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

 

Keď raz budem veľký/á…

Prečo to moji rodičia nechápu?

Ups, to bude malér!

Skutočné priateľstvo

Zas mám zaracha…

Moja prvá brigáda

Triedenie odpadu

Bez mobilu ani na krok?!

Úprimnosť

Závisť

Súrodenci

Trapas na najvyššej úrovni

Život v rúškach

Ah, tá škola...

Prázdniny u starkých

Po každom daždi zasvieti slnko…

Život v inej krajine...

Zaľúbil/a som sa

Prečo ja?

Presťahovali sme sa

Predsudky

Chcem domáce zvieratko!

Keby som vedel/a cestovať v čase...

Ľubovoľná téma

18. ročník súťaže o pôvodnú poviedku a 4. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom
Páčil sa Vám tento článok?
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach
Nechcete minúť žiadnu dôležitú správu? Prihláste sa k odberu noviniek

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Bibliotéka 2022

Bibliotéka 2022

V čase od 9. 11. do 13.11. 2022 budeme pre Vás v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava na knižnom veľtrhu Bibliotéka s PERFEKTnými knižnými novinkami v našom stánku (č. 102). ...
08.11.2022
Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

V spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku (Sedlárka 7, Bratislava) Vás srdečne pozývame 3. marca 2022 o 17:00 na večer literatúry a výtvarného umenia HOMMAGE À CHARLES ...
23.02.2022 Novinky
0

Nákupný košík