Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete spoločnosti Perfekt a. s. so sídlom Zimná 8, 821 02 Bratislava, s prevádzkovaním na adrese Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 00 680 303, DIČ: 2020312074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33/B (ďalej len „Naša spoločnosť“), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • e-mail
  • kontaktné údaje.

Váš e-mail môžeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania komerčných informácií o novinkách a aktuálnych ponukách, zľavách. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Vaše kontaktné údaje používame tiež na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok, ako aj pri reklamácii tovaru. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú si pri objednávke zvolíte. 

Ak už nebudete chcieť byť naďalej informovaný o novinkách našich produktov a službách, či dostávať obchodné oznámenia, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.

S vyššie uvedeným spracúvaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na e-mailovú adresu: knihy@perfekt.sk alebo formou listu na adresu Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava. V tomto prípade sa Vaše osobné údaje na daný účel nebudú viac spracúvať a nebudete od nás dostávať ďalšie obchodné informácie o produktoch a oznámenia.

Podľa Zákona máte, okrem práva vznášania námietok, tiež právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť;
  • požadovať od nás informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame;
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo korigovať, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania;
  • požadovať od nás vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
  • na prenosnosť údajov;
  • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V Bratislave dňa 25.05.2018

 

Nenechajte si ujsť

Dejiny písané Rímom
Vojtech Zamarovský
13,50 €
Na písme zostalo – Dokumenty Veľkej Moravy
E. Pauliny, P. Žigo, Ľ. Feldek, M. Kučera
3,00 €
Trnavská stovka
Ctibor Páchnik
11,40 €
Len sa teš, Pampúch
Marta Hlušíková, ilustrácie: Juraj Martiška
3,00 €
Jednonohý pes a krátkozraké kurie oká
Zvonimir Balog, preklad: Alica Kulihová, ilustrácie: Lenka Javorská
3,00 €
Slovenské piesne - limitovaná edícia s grafikou
Ľubomír Feldek, ilustrovala: Katarína Vavrová
129,00 €
Kapitán Spomienka
Kolektív autorov
4,40 €
0

Nákupný košík