Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete spoločnosti Perfekt a. s. so sídlom Zimná 8, 821 02 Bratislava, s prevádzkovaním na adrese Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 00 680 303, DIČ: 2020312074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33/B (ďalej len „Naša spoločnosť“), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • e-mail
  • kontaktné údaje.

Váš e-mail môžeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania komerčných informácií o novinkách a aktuálnych ponukách, zľavách. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Vaše kontaktné údaje používame tiež na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok, ako aj pri reklamácii tovaru. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú si pri objednávke zvolíte. 

Ak už nebudete chcieť byť naďalej informovaný o novinkách našich produktov a službách, či dostávať obchodné oznámenia, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.

S vyššie uvedeným spracúvaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na e-mailovú adresu: knihy@perfekt.sk alebo formou listu na adresu Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava. V tomto prípade sa Vaše osobné údaje na daný účel nebudú viac spracúvať a nebudete od nás dostávať ďalšie obchodné informácie o produktoch a oznámenia.

Podľa Zákona máte, okrem práva vznášania námietok, tiež právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť;
  • požadovať od nás informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame;
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo korigovať, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania;
  • požadovať od nás vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
  • na prenosnosť údajov;
  • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V Bratislave dňa 25.05.2018

 

Nenechajte si ujsť

Putovanie do staroveku
Vojtech Zamarovský
8,50 €
Objavenie Tróje
Vojtech Zamarovský
8,50 €
Teta Agáta a jej mačacia sedmička
Peter Karpinský, ilustrácie: Peter Uchnár
4,00 €
Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť
Mgr. Michal Habaj, PhD. prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Ivan A. Petranský, PhD. PhDr. Anton Hrnko, CSc
17,40 €
Lentilka pre dedka Edka
Ivona Březinová, preklad Gabriela Futová, ilustrácie: Tomáš Kučerovský
3,00 €
Bájky z pierka albatrosa
Vladimír Leksa, ilustrácie: Miroslav Regitko
2,00 €
A čo je krása?
Milan Rúfus, ilustrácie: Katarína Vavrová
11,90 €
0

Nákupný košík