Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky maloobchodné vzťahy, t. j. vzťahy uzatvorené medzi vydavateľstvom Perfekt, a. s. so sídlom na ulici Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 00680303, DIČ: 2020312074. Spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33/B-Zbl.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,
820 07 Bratislava 27
e-mail: ba@soi.sk

Cena tovaru

Pri tovare v našom e-shope uvádzame našu cenu po zľave, ktorá je platná pre našich zákazníkov nakupujúcich cez e-shop www.perfekt.sk. Pri tituloch je uvedená aj ich maloobchodná cena (MOC).

Platobné podmienky a doprava

Zvoliť si môžete jeden z dvoch spôsobov dopravy a platby:

Platbu môžete realizovať:

  • prostredníctvom internetového bankovníctva
  • vkladom na náš účet priamo v banke
  • poštovou poukážkou typu U

Dodacie podmienky

Objednaný tovar dodávame v čo najkratšom čase. Tovar spravidla posielame do 7 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky (v prípade objednávky na dobierku) a spravidla do 7 pracovných dní od prijatia platby za Vašu objednávku (v prípade platby prevodom). Tieto podmienky sú platné pri tovare, ktorý je v našom sklade bežne dostupný.

Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.perfekt.sk je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje najmä:

 • na chyby spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním tovaru,
 • na chyby spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,
 • na chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,
 • na chyby spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • na chyby spôsobené prírodnými živlami,
 • na mechanické poškodenie tovaru, prípadne iné zjavné chyby a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 24 hodín od prevzatia tovaru,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe vedel, respektíve bol na chybu upozornený a pre chybu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej lehoty.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu tovaru si môžete uplatniť e-mailom na adrese knihy@perfekt.sk. Ak zistíte, že tovar je poškodený, ihneď nás informujte. Reklamáciu vybavíme individuálnou dohodou k spokojnosti zákazníka v súlade s platným právnym poriadkom. Za poškodenie balíka prepravcom neručíme.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na knihy@ perfekt.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Nenechajte si ujsť

Dejiny písané Rímom
Vojtech Zamarovský
13,50 €
Na písme zostalo – Dokumenty Veľkej Moravy
E. Pauliny, P. Žigo, Ľ. Feldek, M. Kučera
3,00 €
Trnavská stovka
Ctibor Páchnik
11,40 €
Len sa teš, Pampúch
Marta Hlušíková, ilustrácie: Juraj Martiška
3,00 €
Jednonohý pes a krátkozraké kurie oká
Zvonimir Balog, preklad: Alica Kulihová, ilustrácie: Lenka Javorská
3,00 €
Slovenské piesne - limitovaná edícia s grafikou
Ľubomír Feldek, ilustrovala: Katarína Vavrová
129,00 €
Kapitán Spomienka
Kolektív autorov
4,40 €
Eros a Psyché
Beata Panáková, ilustrácie: Martin Augustín
5,00 €
0

Nákupný košík