Súťaž o pôvodnú poviedku a 1. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom

23.01.2019, Novinky, Zaujímavosti

Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK, detským Združením korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA vypisujú 15. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom a 1. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom.

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky alebo básne od 23. 1. 2019 do 25. 3. 2019. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, resp. päť básní (autor sa môže zúčastniť súťaže s poviedkami aj básňami). Každá z poviedok by mala byť v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov). Poviedky, ktoré presiahnu rozsah budú zo súťaže vyradené. Básne by mali mať rozsah minimálne 10 veršov a maximálne 100 veršov, maximálny počet zaslaných básni od jedného autora je 5. Básnická forma nie je obmedzená – autori môžu použiť viazaný i voľný verš.

Poviedky alebo básne posielajte na adresu Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava v dvoch vytlačených exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word alebo OpenOffice na adresu knihy@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk do 30. 12. 2019. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie je totožný s názvom víťaznej poviedky alebo básne. Vybrané texty uverejní aj časopis Fifík. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom.

Diela uverejnené v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 100 € za jeden autorský hárok.

Poviedka alebo báseň, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2019, bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy zo sveta detí. V prípade básnickej tvorby sa organizátori pokúšajú posilniť a iniciovať záujem o tvorbu dlhších básnických textov určených detskému čitateľovi. Zároveň chcú prispieť k rozšíreniu diapazónu poetických textov vhodných na prezentáciu na recitačných súťažiach.

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok a dvadsiatich básní zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, zo spisovateľov, z učiteľov. Odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Následne päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku či báseň, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2019.

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. Garant 15. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

Strašidlá

Otravný súrodenec...

Pomóc, škola...

Prázdniny u starkých

Kniha, ktorá zmenila život...

Keď túžim utiecť...

Keby mačka alebo pes vedeli rozprávať

Život v inej krajine...

Svet o 100 rokov

Život pred 100 rokmi

Zaľúbená správa

Tajná láska

Miesto, ktorému sa vyhýbam

Supersila

Bol som svedkom...

Nemôžem to vystáť...

Prvý dojem

Predsudky

Sloboda

Ako okúpať psa/mačku?

Keby steny vedeli rozprávať...

Keby stromy vedeli rozprávať...

Dieťa, ktoré zmenilo svet

Ľubovoľná téma

 

Víťazné poviedky uverejnené v antológiách, ktoré vyšli v edícii Fifíkova knižnica:

Jana Bodnárová: Psy, Poletíme za dúhou I., rok 2005 – 1. ročník

Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič, Poletíme za dúhou II., rok 2006 – 2. ročník

Od roku 2007 antológia nesie názov víťaznej poviedky:

Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve, rok 2007 – 3.ročník

Gabriela Futová: Trapoška, rok 2008 – 4. ročník

Maroš Andrejčík: Izba snov, rok 2009 – 5. ročník

Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky, rok 2010 – 6. ročník

Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!, rok 2011 – 7. ročník

Katarína Švecová: Ako si vychovať brata, rok 2012 – 8. ročník

Viera Babaríková: Skejťácke tenisky, rok 2013 – 9. ročník

Katarína Mikolášová: Ovečky v čerešňovom sade – 10. ročník

Marta Hlušíková: My nie sme žiadne céčka – 11. ročník

Gabriela Magalová: Srdce šachovej dámy – 12. ročník

Elena Eleková: Keď budem mať pubertu – 13. ročník

Slavomíra Kotrádyová: Hu! – 14. ročník

Súťaž o pôvodnú poviedku a 1. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom
Páčil sa Vám tento článok?
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach
Nechcete minúť žiadnu dôležitú správu? Prihláste sa k odberu noviniek

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Bibliotéka 2022

Bibliotéka 2022

V čase od 9. 11. do 13.11. 2022 budeme pre Vás v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava na knižnom veľtrhu Bibliotéka s PERFEKTnými knižnými novinkami v našom stánku (č. 102). ...
08.11.2022
Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

V spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku (Sedlárka 7, Bratislava) Vás srdečne pozývame 3. marca 2022 o 17:00 na večer literatúry a výtvarného umenia HOMMAGE À CHARLES ...
23.02.2022 Novinky
0

Nákupný košík