17. ročník súťaže o pôvodnú poviedku a 3. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom

28.05.2021, Novinky, Zaujímavosti

Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA vypisujú 17. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom a 3. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom.

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky alebo básne od 28. 05. 2021 do 15. 09. 2021Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, resp. päť básní (autor sa môže zúčastniť súťaže s poviedkami aj básňami). Každá z poviedok by mala byť v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov). Poviedky, ktoré presiahnu rozsah budú zo súťaže vyradené. Básne by mali mať rozsah minimálne 10 veršov a maximálne 100 veršov. Básnická forma nie je obmedzená  – autori môžu použiť viazaný i voľný verš.

Poviedky alebo básne posielajte v elektronickej verzii (s predmetom správy: Poviedková súťaž 2021) v programe Word alebo OpenOffice na adresu acighardova@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk do 31. 12. 2021. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie je totožný s názvom víťaznej poviedky alebo básne. Vybrané texty uverejní aj časopis Fifík. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom.

Poviedky uverejnené v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 120 € za jeden autorský hárok.

Básne uverejnené v knihe budú honorované osobitne, vzhľadom na to, že pri 100 € na jeden autorský honorar bol honorar v sume okolo 3 €. Na základe toho sa vyhlasovatelia rozhodli básne honorovať jednotne sumou 15 €/báseň.

Poviedka a báseň, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2021 bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy zo sveta detí. V prípade básnickej tvorby sa organizátori pokúšajú posilniť a iniciovať záujem o tvorbu dlhších básnických textov určených detskému čitateľovi. Zároveň chcú prispieť k rozšíreniu diapazónu poetických textov vhodných na prezentáciu na recitačných súťažiach.

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok a dvadsiatich básní zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, zo spisovateľov, z učiteľov. Odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Následne päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku či báseň, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2021.

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. Garant 17. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

 

Keď raz budem veľký/á…

Prečo to moji rodičia nechápu?

Ups, to bude malér!

Skutočné priateľstvo

Zas mám zaracha…

Moja prvá brigáda

Triedenie odpadu

Bez mobilu ani na krok?!

Úprimnosť

Závisť

Súrodenci

Trapas na najvyššej úrovni

Život v rúškach

Ah, tá škola...

Prázdniny u starkých

Po každom daždi zasvieti slnko…

Život v inej krajine...

Zaľúbil/a som sa

Prečo zas ja?

Presťahovali sme sa

Predsudky

Chcem domáce zvieratko!

Keby som vedel/a cestovať v čase...

Ľubovoľná téma

 

Víťazné poviedky uverejnené v antológiách, ktoré vyšli v edícii Fifíkova knižnica:

Jana Bodnárová: Psy, Poletíme za dúhou I., rok 2005 – 1. ročník

Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič, Poletíme za dúhou II., rok 2006 – 2. ročník

Od roku 2007 antológia nesie názov víťaznej poviedky:

Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve, rok 2007 – 3.ročník

Gabriela Futová: Trapoška, rok 2008 – 4. ročník

Maroš Andrejčík: Izba snov, rok 2009 – 5. ročník

Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky, rok 2010 – 6. ročník

Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!, rok 2011 – 7. ročník

Katarína Švecová: Ako si vychovať brata, rok 2012 – 8. ročník

Viera Babaríková: Skejťácke tenisky, rok 2013 – 9. ročník

Katarína Mikolášová: Ovečky v čerešňovom sade, rok 2014  – 10. ročník

Marta Hlušíková: My nie sme žiadne céčka, rok 2015 – 11. ročník

Gabriela Magalová: Srdce šachovej dámy, rok 2016 – 12. ročník

Elena Eleková: Keď budem mať pubertu, rok 2017 – 13. ročník

Slavomíra Kotrádyová: Hu!, rok 2018 – 14. ročník

Dominika Madro: Kapitán Spomienka, rok 2019 – 15. ročník

Paulína Simmonds: Kráľovná, rok 2020 – 16. ročník

 

17. ročník súťaže o pôvodnú poviedku a 3. ročník súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom
Páčil sa Vám tento článok?
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach
Nechcete minúť žiadnu dôležitú správu? Prihláste sa k odberu noviniek

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Bibliotéka 2022

Bibliotéka 2022

V čase od 9. 11. do 13.11. 2022 budeme pre Vás v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava na knižnom veľtrhu Bibliotéka s PERFEKTnými knižnými novinkami v našom stánku (č. 102). ...
08.11.2022
Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

Pozvánka na podujatie Pocta Charlesovi Baudelairovi

V spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku (Sedlárka 7, Bratislava) Vás srdečne pozývame 3. marca 2022 o 17:00 na večer literatúry a výtvarného umenia HOMMAGE À CHARLES ...
23.02.2022 Novinky
0

Nákupný košík